Cennik żłobka – oddział Złocień II

Utworzenie 43 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w nowej instytucji złobka pod adresem: ul. Mariana Domagały 27D, 30-741 Kraków

  • Wpisowe 300zł
  • Czesne 1560 zł* (lub ok. 723 zł / 323 zł)**

*Opłata miesięczna za pobyt Dziecka w Żłobku jest równa kwocie limitu miesięcznej opłaty ustalanej dla całego kraju przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, której aktualizacja jest publikowana stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce Maluch+ nie rzadziej niż co pół roku od dnia ogłoszenia Programu „MALUCH+” 2022-2029, nie później niż do końca odpowiednio maja i listopada każdego roku. Po publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej komunikatu dotyczącego zmiany ww. limitu miesięcznej opłaty, wysokość opłaty miesięcznej za pobyt Dziecka w Żłobku automatycznie ulega zmianie do wysokości opublikowanego limitu.

Od kwoty opłaty miesięcznej nie przekraczającej limitu opłaty, odlicza się dofinansowanie do funkcjonowania miejsc uzyskane w związku z uczestniczeniem w realizacji zadania w ramach programu FERS: PL – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, tj. kwotę ze środków dofinansowania przypadającą na dane miejsce opieki. Zmniejszanie opłaty miesięcznej następuje zgodnie z art. 64c ust. 4-5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 204 ze zm.) oraz zgodnie z umową zawartą przez Żłobek ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim w związku z uczestniczeniem w realizacji zadania w ramach programu FERS: PL – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027.

**Dodatkowo płatność można pomniejszyć o świadczenie 400+ z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (400zł/miesięcznie)

Wartość projektu : 433 032, 52 zł 

Wyżywienie – stawka dzienna zgodnie z umową, odliczana w razie nieobecności dziecka.
Współpracujemy ze sprawdzoną i rzetelną firmą Katering4k. Posiłki przez nich dostarczane są smaczne, zróżnicowane i zdrowe. Przygotowywane ze świeżych produktów i bez konserwantów. Respektowane są indywidualne diety.