Cennik żłobka – oddział Domagały

  • Wpisowe 550zł
  • Czesne 1950 zł (lub ok. 1200zł/800zł*)

Od czesnego odliczana jest dotacja z Gminy Miejskiej Kraków* (ok. 700zł/miesięcznie – tj. 35zł/dzień roboczy),a dodatkowo płatność można pomniejszyć o świadczenie 400+ z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego**(400zł/miesięcznie)

Po uwzględnieniu dotacji Gminy Miejskiej Kraków – dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Krakowie (więcej informacji: [Dotowanie żłobków – BIP Miasta Krakowa])
** po uwzględnieniu świadczenia 400+ z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – dotyczy dzieci od 12 do 36 miesiąca spełniających warunki dofinansowania 400+, którzy złożą wniosek do ZUS (więcej informacji: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – GOV.PL)

Wyżywienie – stawka dzienna zgodnie z umową, odliczana w razie nieobecności dziecka.
Współpracujemy ze sprawdzoną i rzetelną firmą Katering4k. Posiłki przez nich dostarczane są smaczne, zróżnicowane i zdrowe. Przygotowywane ze świeżych produktów i bez konserwantów. Respektowane są indywidualne diety.

W 2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616 92 27 lub 12 616 97 97, pokój nr 18, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl