Adaptacja
Strefa
Rodzica

W trosce o nowe dzieci prowadzimy indywidualny program adaptacyjny. Przed rozpoczęciem roku szkolnego prowadzone są zajęcia dla dzieci oraz rodziców, aby stopniowo zaznajomoć każde dziecko z kadrą i miejscem.