Plan dnia
Strefa
Rodzica

 

RAMOWY PLAN DNIA

Grupa "Poszukiwacze Skarbów"

 

6.30 – 8.30

 

 

8.20 – 8.35

 

8.35 – 8.45

 

 

8.45 – 9.00

 

9.00 – 9.30

 

9.30 – 10.10

 

10.10 – 10.20

 

10.20 – 11.30

 

11.30 – 12.40

 

12.40 – 12.45

 

12.45– 13.20

 

 

 

13.20 – 13.30

 

13.30 – 14.00

 

 

14.00 – 15.10

 

 

15.10 – 15.15

 

15.15 – 15.30

 

15.30 – 15.45

Oczekiwanie na dzieci, zabawy dowolne wg indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci, praca kompensacyjno - korekcyjna z dzieckiem

 

Zabawa ruchowa lub ćwczenia poranne

 

Przygotowanie do śniadania, mycie rąk, zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z łazienki, pomoc przy nakrywaniu do stołu

 

I śniadanie

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 

Zajęcia dydaktyczne

 

II Śniadanie

 

Zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

 

Pobyt na świeżym powietrzu; zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery,

 

Przygotowanie do obiadu, mycie rąk przed posiłkiem

 

Obiad

Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę przy stole oraz kulturalne spożywanie posiłków (odnoszenie talerzy, wycieranie ust serwetką)

 

Czynności higieniczne, mycie zębów

 

Odpoczynek poobiedni, wyciszenie, słuchanie literatury dziecięciej czytanej przez Nauczyciela, zabawy wyciszające

 

Zabawy dowolne i zorganizowane, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna

z dzieckiem,  kontynuacja zajęć dydaktycznych,

 

Przygotowaywanie do podwieczorku, mycie rąk

 

Podwieczorek

 

Zabawy zorganizowane z Nauczycielem, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia dodatkowe, zabawa na placu zabaw

Rozchodzenie się dzieci do domów

 

 

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

Grupa "Mali Odkrywcy"

 

6.30 – 8.30

 

 

8.20 – 8.35

 

8.35 – 8.45

 

 

8.45 – 9.00

 

9.00 – 9.30

 

9.30 – 9.50

 

9.50 – 10.00

 

10.00 – 11.00

 

11.00 – 12.00

 

 

12.00 – 12.05

 

12.00– 12.40

 

 

 

12.40 – 12.50

 

12.50 – 14.30

 

 

14.30 – 15.10

 

15.10 – 15.15

 

15.15 – 15.30

 

15.30 – 15.45

Oczekiwanie na dzieci, zabawy dowolne wg indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci, praca kompensacyjno - korekcyjna z dzieckiem

 

Zabawa ruchowa lub ćwczenia poranne

 

Przygotowanie do śniadania, mycie rąk, zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie z łazienki, pomoc przy nakrywaniu do stołu

 

I śniadanie

 

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

 

Zajęcia dydaktyczne

 

II Śniadanie

 

Zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne wg indywidualnych zainteresowań,

 

Pobyt na świeżym powietrzu; zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy ruchowe,

 

Przygotowanie do obiadu, mycie rąk przed posiłkiem

 

Obiad

Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę przy stole oraz kulturalne spożywanie posiłków

 

Czynności higieniczne, mycie zębów

 

Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie literatury dziecięciej czytanej przez Nauczyciela, zabawy wyciszające, sen

 

Zabawy swobodne i zorganizowane,

 

Przygotowanie do podwieczorku, mycie rąk

 

Podwieczorek

 

Zabawy zorganizowane z Nauczycielem, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia dodatkowe, zabawa na placu zabaw

Rozchodzenie się dzieci do domów